Sơn sàn bê tông Jotun Jotafloor Damp Bond

Sơn Jotun Jotafloor Damp Bond Jotun là loại sơn lót 2 thành phần được thiết kế đặc biệt nhằm nâng cao khả năng bám dính giữa các sản phẩm Jotafloor và bề mặt bê tông. Có thể sơn trực tiếp lên bề mặt bê tông mới đổ (green concrete) cho phép qúa trình đóng rắn bê tông nhanh hơn….

Sơn Epoxy Jotun Jotamastic 87

Sơn Epoxy chịu mài mòn tốt Jotun Jotamastic 87 Sơn lót (chống rỉ )Jotamastic 87 là loại sơn hai thành phần gốc epoxy mastic đóng rắn bằng polyamine. Loại sơn này có hàm lượng chất rắn cao, chịu mài mòn tốt, không yêu cầu cao về công tác làm sạch bề mặt và có thể sơn ở chiều dầy cao. Mục đích sử dụng…