Mặt bích 315 nhựa PVC (Flange)- MB315

Mặt bích 315 nhựa PVC (Flange)- MB315 Mặt Bích đơn ( Flange) là phụ kiện kết nối ống,máy bơm, van và các phụ kiện đường ống khác thông qua mỗi liên kết bulong trên thân  để tạo thành một hệ thống đường ống dẫn trong công nghiệp cấp thoát nước,  dầu khí… Mặt bích mang lại những lợi ích to lớn cho thiết kế đường ống:  – Dễ dàng trong việc lắp đặt, kiểm tra và sửa chữa –  Đơn giản trong việc bảo trì và vận hành –  Hiệu quả trong việc kiểm tra và điều chỉnh Mặt bích khác: Mặt Bích phi 49, 60, 75,76, 90, 110, 114, 140, 160, 168, 220, 250, 280,315… Chất Liệu: Nhựa PVC chất lượng cao Hãng sản xuất: FM Loại mặt bích: Mặt bích đơn #matbich #matbichnhua  #flange #matbichpvc  #locnamviet #matbich315

Mặt bích 280 nhựa PVC (Flange)- MB280

Mặt bích 280 nhựa PVC (Flange)- MB280 Mặt Bích đơn (Single Flange) là phụ kiện kết nối ống,máy bơm, van và các phụ kiện đường ống khác thông qua mỗi liên kết bulong trên thân  để tạo thành một hệ thống đường ống dẫn trong công nghiệp cấp thoát nước,  dầu khí… Mặt bích mang lại những lợi ích to lớn cho thiết kế đường ống:  – Dễ dàng trong việc lắp đặt, kiểm tra và sửa chữa –  Đơn giản trong việc bảo trì và vận hành –  Hiệu quả trong việc kiểm tra và điều chỉnh Mặt bích khác: Mặt Bích phi 49, 60, 75,76, 90, 110, 114, 140, 160, 168, 220, 250, 280,315… Chất Liệu: Nhựa PVC chất lượng cao Hãng sản xuất: FM Loại mặt bích: Mặt bích đơn #matbich #matbichnhua  #flange #matbichpvc  #locnamviet #matbich280

Mặt bích 250 nhựa PVC (Flange)- MB250

Mặt bích 250 nhựa PVC (Flange)- MB250 Mặt Bích đơn (Single Flange) là phụ kiện kết nối ống,máy bơm, van và các phụ kiện đường ống khác thông qua mỗi liên kết bulong trên thân  để tạo thành một hệ thống đường ống dẫn trong công nghiệp cấp thoát nước,  dầu khí… Mặt bích mang lại những lợi ích to lớn cho thiết kế đường ống:  – Dễ dàng trong việc lắp đặt, kiểm tra và sửa chữa –  Đơn giản trong việc bảo trì và vận hành –  Hiệu quả trong việc kiểm tra và điều chỉnh Mặt bích khác: Mặt Bích phi 49, 60, 75,76, 90, 110, 114, 140, 160, 168, 220, 250, 280,315… Chất Liệu: Nhựa PVC chất lượng cao Hãng sản xuất: FM Loại mặt bích: Mặt bích đơn #matbich #matbichnhua  #flange #matbichpvc  #locnamviet #matbich250

Mặt bích 220 nhựa PVC Bình Minh(Flange)- MB220

Mặt bích 220 nhựa PVC Bình Minh(Flange)- MB220 Mặt Bích đơn ( Flange) là phụ kiện kết nối ống,máy bơm, van và các phụ kiện đường ống khác thông qua mỗi liên kết bulong trên thân  để tạo thành một hệ thống đường ống dẫn trong công nghiệp cấp thoát nước,  dầu khí… Mặt bích mang lại những lợi ích to lớn cho thiết kế đường ống:  – Dễ dàng trong việc lắp đặt, kiểm tra và sửa chữa –  Đơn giản trong việc bảo trì và vận hành –  Hiệu quả trong việc kiểm tra và điều chỉnh Mặt bích khác: Mặt Bích phi 49, 60, 75,76, 90, 110, 114, 140, 160, 168, 220, 250, 280,315… Chất Liệu: Nhựa PVC chất lượng cao Hãng sản xuất: Bình Minh Loại mặt bích: Mặt bích lồng #matbich #matbichnhua #matbichbinhminh #flange #matbichpvc #nhuabinhminh #locnamviet #matbich220

Mặt bích 200 nhựa PVC (Flange)- MB200

Mặt bích 200 nhựa PVC (Flange)- MB200 Mặt Bích đơn (Single Flange) là phụ kiện kết nối ống,máy bơm, van và các phụ kiện đường ống khác thông qua mỗi liên kết bulong trên thân  để tạo thành một hệ thống đường ống dẫn trong công nghiệp cấp thoát nước,  dầu khí… Mặt bích mang lại những lợi ích to lớn cho thiết kế đường ống:  – Dễ dàng trong việc lắp đặt, kiểm tra và sửa chữa –  Đơn giản trong việc bảo trì và vận hành –  Hiệu quả trong việc kiểm tra và điều chỉnh Mặt bích khác: Mặt Bích phi 49, 60, 75,76, 90, 110, 114, 140, 160, 168, 220, 250, 280,315… Chất Liệu: Nhựa PVC chất lượng cao Hãng sản xuất: FM Loại mặt bích: Mặt bích đơn #matbich #matbichnhua  #flange #matbichpvc  #locnamviet #matbich200

Mặt bích 168 nhựa PVC Bình Minh(Flange)- MB168

Mặt bích 168 nhựa PVC Bình Minh(Flange)- MB168 Mặt Bích đơn (Single Flange) là phụ kiện kết nối ống,máy bơm, van và các phụ kiện đường ống khác thông qua mỗi liên kết bulong trên thân  để tạo thành một hệ thống đường ống dẫn trong công nghiệp cấp thoát nước,  dầu khí… Mặt bích mang lại những lợi ích to lớn cho thiết kế đường ống:  – Dễ dàng trong việc lắp đặt, kiểm tra và sửa chữa –  Đơn giản trong việc bảo trì và vận hành –  Hiệu quả trong việc kiểm tra và điều chỉnh Mặt bích khác: Mặt Bích phi 49, 60, 75,76, 90, 110, 114, 140, 160, 168, 220, 250, 280,315… Chất Liệu: Nhựa PVC chất lượng cao Hãng sản xuất: Bình Minh Loại mặt bích: Mặt bích đơn #matbich #matbichnhua #matbichbinhminh #flange #matbichpvc #nhuabinhminh #locnamviet #matbich168

Mặt bích 160 nhựa PVC (Flange)- MB160

Mặt bích 160 nhựa PVC (Flange)- MB160 Mặt Bích đơn (Single Flange) là phụ kiện kết nối ống,máy bơm, van và các phụ kiện đường ống khác thông qua mỗi liên kết bulong trên thân  để tạo thành một hệ thống đường ống dẫn trong công nghiệp cấp thoát nước,  dầu khí… Mặt bích mang lại những lợi ích to lớn cho thiết kế đường ống:  – Dễ dàng trong việc lắp đặt, kiểm tra và sửa chữa –  Đơn giản trong việc bảo trì và vận hành –  Hiệu quả trong việc kiểm tra và điều chỉnh Mặt bích khác: Mặt Bích phi 49, 60, 75,76, 90, 110, 114, 140, 160, 168, 220, 250, 280,315… Chất Liệu: Nhựa PVC chất lượng cao Hãng sản xuất: FM Loại mặt bích: Mặt bích đơn #matbich #matbichnhua  #flange #matbichpvc  #locnamviet #matbich160

Mặt bích 140 nhựa PVC (Flange)- MB140

Mặt bích 140 nhựa PVC (Flange)- MB140 Mặt Bích đơn (Single Flange) là phụ kiện kết nối ống,máy bơm, van và các phụ kiện đường ống khác thông qua mỗi liên kết bulong trên thân  để tạo thành một hệ thống đường ống dẫn trong công nghiệp cấp thoát nước,  dầu khí… Mặt bích mang lại những lợi ích to lớn cho thiết kế đường ống:  – Dễ dàng trong việc lắp đặt, kiểm tra và sửa chữa –  Đơn giản trong việc bảo trì và vận hành –  Hiệu quả trong việc kiểm tra và điều chỉnh Mặt bích khác: Mặt Bích phi 49, 60, 75,76, 90, 110, 114, 140, 160, 168, 220, 250, 280,315… Chất Liệu: Nhựa PVC chất lượng cao Hãng sản xuất: Đồng Tiền Loại mặt bích: Mặt bích đơn #matbich #matbichnhua  #flange #matbichpvc  #locnamviet #matbich140

Mặt bích 110 nhựa PVC (Flange)- MB110

Mặt bích 110 nhựa PVC (Flange)- MB110 Mặt Bích đơn (Single Flange) là phụ kiện kết nối ống,máy bơm, van và các phụ kiện đường ống khác thông qua mỗi liên kết bulong trên thân  để tạo thành một hệ thống đường ống dẫn trong công nghiệp cấp thoát nước,  dầu khí… Mặt bích mang lại những lợi ích to lớn cho thiết kế đường ống:  – Dễ dàng trong việc lắp đặt, kiểm tra và sửa chữa –  Đơn giản trong việc bảo trì và vận hành –  Hiệu quả trong việc kiểm tra và điều chỉnh Mặt bích khác: Mặt Bích phi 49, 60, 75,76, 90, 110, 114, 140, 160, 168, 220, 250, 280,315… Chất Liệu: Nhựa PVC chất lượng cao Hãng sản xuất: FM Loại mặt bích: Mặt bích đơn #matbich #matbichnhua  #flange #matbichpvc  #locnamviet #matbich110

Mặt bích 114 nhựa PVC Bình Minh(Flange)- MB114

Mặt bích 114 nhựa PVC Bình Minh(Flange)- MB114 Mặt Bích đơn (Single Flange) là phụ kiện kết nối ống,máy bơm, van và các phụ kiện đường ống khác thông qua mỗi liên kết bulong trên thân  để tạo thành một hệ thống đường ống dẫn trong công nghiệp cấp thoát nước,  dầu khí… Mặt bích mang lại những lợi ích to lớn cho thiết kế đường ống:  – Dễ dàng trong việc lắp đặt, kiểm tra và sửa chữa –  Đơn giản trong việc bảo trì và vận hành –  Hiệu quả trong việc kiểm tra và điều chỉnh Mặt bích khác: Mặt Bích phi 49, 60, 75,76, 90, 110, 114, 140, 160, 168, 220, 250, 280,315… Chất Liệu: Nhựa PVC chất lượng cao Hãng sản xuất: Bình Minh Loại mặt bích: Mặt bích đơn #matbich #matbichnhua #matbichbinhminh #flange #matbichpvc #nhuabinhminh #locnamviet #matbich114