SƠN

Phân phối sơn dầu, sơn nước, sơn xịt, sơn epoxy, sơn chịu nhiệt, sơn chống cháy, sơn chống thấm, Sơn nền Bê Tông, Sơn Tàu Thuyền, sơn hồ nước sạch, sơn chịu hóa chất.

Sơn Nước:

Sơn xịt, Sơn Phun

Hệ thống máy pha màu công nghiệp Jotun theo cây màu Ral

Hệ thống máy pha màu sơn nước Toa