Tê cong 220 nhựa PVC Bình Minh_TC220

Tê cong 220 nhựa PVC Bình Minh_TC220 Tê cong (Tiếng anh: 90 o turn lateral Tee). Tê cong dùng chia nước từ đường ống sẵn có ra thêm một ống tạo 1 góc khoảng 135 độ của ống đang đi sẵn. Đặc điểm: Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao Ứng dụng: – Dùng dẫn…

Tê cong 200 nhựa PVC Bình Minh_TC200

Tê cong 200 nhựa PVC Bình Minh_TC200 Tê cong (Tiếng anh: 90 o turn lateral Tee). Tê cong dùng chia nước từ đường ống sẵn có ra thêm một ống tạo 1 góc khoảng 135 độ của ống đang đi sẵn. Đặc điểm: Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao Ứng dụng: – Dùng dẫn…

Tê cong 168 nhựa PVC Bình Minh_TC168

Tê cong 168 nhựa PVC Bình Minh_TC168 Tê cong (Tiếng anh: 90 o turn lateral Tee). Tê cong dùng chia nước từ đường ống sẵn có ra thêm một ống tạo 1 góc khoảng 135 độ của ống đang đi sẵn. Đặc điểm: Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao Ứng dụng: – Dùng dẫn…

Tê cong 140 nhựa PVC Bình Minh_TC140

Tê cong 140 nhựa PVC Bình Minh_TC140 Tê cong (Tiếng anh: 90 o turn lateral Tee). Tê cong dùng chia nước từ đường ống sẵn có ra thêm một ống tạo 1 góc khoảng 135 độ của ống đang đi sẵn. Đặc điểm: Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao Ứng dụng: – Dùng dẫn…