Sơn chịu nhiệt 600 oC Jotun Solvalitt màu bạc Aluminium_ 5L

Sơn chịu nhiệt 600 oC Jotun Solvalitt màu bạc Aluminium_ 5L Sơn chịu nhiệt Jotun Solvalitt 1 thành phần khô lý gốc silicone acrylic. Sản phẩm này là loại sơn chịu nhiệt lên tới 600°C. Có thể dùng làm lớp chống rỉ, lớp trung gian hay lớp phủ hoàn thiện trong môi trường khí quyển. Thích hợp…

Sơn chịu nhiệt 600 oC Jotun Solvalitt màu vàng đất 414_ 5L

Sơn chịu nhiệt 600 oC Jotun Solvalitt màu vàng đất 414_ 5L Sơn chịu nhiệt Jotun Solvalitt 1 thành phần khô lý gốc silicone acrylic. Sản phẩm này là loại sơn chịu nhiệt lên tới 600°C. Có thể dùng làm lớp chống rỉ, lớp trung gian hay lớp phủ hoàn thiện trong môi trường khí quyển. Thích…

Sơn chịu nhiệt 600 oC Jotun Solvalitt màu xanh Green 7075 _ 5L

Sơn chịu nhiệt 600 oC Jotun Solvalitt màu xanh Green 7075 _ 5L Sơn chịu nhiệt Jotun Solvalitt 1 thành phần khô lý gốc silicone acrylic. Sản phẩm này là loại sơn chịu nhiệt lên tới 600°C. Có thể dùng làm lớp chống rỉ, lớp trung gian hay lớp phủ hoàn thiện trong môi trường khí quyển….

Sơn chịu nhiệt 600 oC Jotun Solvalitt màu xanh Green 257 _ 5L

Sơn chịu nhiệt 600 oC Jotun Solvalitt màu xanh Green 257 _ 5L Sơn chịu nhiệt Jotun Solvalitt 1 thành phần khô lý gốc silicone acrylic. Sản phẩm này là loại sơn chịu nhiệt lên tới 600°C. Có thể dùng làm lớp chống rỉ, lớp trung gian hay lớp phủ hoàn thiện trong môi trường khí quyển….

Sơn chịu nhiệt 600 oC Jotun Solvalitt màu đen Jet Black 3310 (Ral9005) _ 5L

Sơn chịu nhiệt 600 oC Jotun Solvalitt màu đen Jet Black 3310 (Ral9005) _ 5L Sơn chịu nhiệt Jotun Solvalitt 1 thành phần khô lý gốc silicone acrylic. Sản phẩm này là loại sơn chịu nhiệt lên tới 600°C. Có thể dùng làm lớp chống rỉ, lớp trung gian hay lớp phủ hoàn thiện trong môi trường…