Bảng màu sơn công nghiệp Jotun mới

Bảng mã màu sơn công nghiệp Jotunmàu cam 288; màu kem cream 981- Ral 9001, 

màu cam Orange 135; màu trắng White, màu vàng Golden yellow 903- Ral 1004; 

màu vàng nhạt yellow 2, màu đỏ red 49; màu đỏ red 926 – Ral 3000; 

màu đỏ cam Red orange 484 Ral 2001; màu vàng Yelow 258; màu xanh green 137;

 màu xanh lá Green 257; màu xanh green 437; màu xanh signal green 7075; 

màu xanh blue 138; màu xanh blue 139; màu xanh blue 599 bs 18e51; màu xanh green

 574; màu xám grey 403; màu xám grey 71; màu xám grey 38; màu xám grey 433 – Bs 632;

 light grey 967 Ral 7035; màu đen black; màu grey 000 Ral 9003; 

màu xám warm grey 9907; bs 00 A 007/ munsell n 6.0; grey 149

0981  Ral9001;0908  Ral1013 0002;0994  Ral1018
0258; 0906 Ral1021 1085  Ral1023 0903  Ral1004  1059  Ral1003 0907  Ral1028 0387  Ral1007 0135
2064  Ral2009 0439 0913  Ral2004 0484  Ral2001 2880 0436 2077  0592 (BS381C) 2362 0925  Ral3020 2069  Ral3001
0926  Ral3000 2079  Ral3013 0049 2550  S5040-Y80R 2175  Ral8015
2549  S8010-Y50R 0948  Ral5002 4082  0108 (BS381C) 4033  Ral5013 4068  Ral5022 4027  Ral5011 0138 4201  S5040-R80B
4224  S4550-R80B
0947  Ral5005 0129 6366  S1050-B30G 0599  18E51 (BS5252F) 0315  Ral5012
0944  Ral5015 0139 4044  Ral5017 0940  Ral5019 0946  Ral5021 6020 0956  Ral6019 0437 7423  S3040-G30Y 0990  Ral6018
7563  Ral6037 0593  14E53 (BS5252F) 7075  Ral6032
7016  Ral6029 8042  5GY8.5/1 8043 0958  Ral6021 0431  Ral6011 0190 0952  Ral6001 0953  Ral6002 0257 0137 0982  Ral9002
0314  Ral7032 0403 0960  Ral7038 0038 7163  S3005-G20Y 0136 0980  Ral9018
7001  S0502_G 8030  Ral9016 1105  Ral9010 8023  Ral7030 0961  Ral7037 7395  S5502-G 0149  5.8B6.5/0.4
0767  S2502-G 0967  Ral7035 9908  Ral9003 0121  00A01 (BS5252F)
9911  S2500-N 0198  Ral7042 0071 4056  00A13 (BS5252F)
9907  00A07 (BS5252F) 4021 Ral7004 9914  Ral7047 6317 4067 0997  Ral704 4512  S4005-R80B 4074  Ral7046 4116  Ral9005 0433  0632 (BS381C)
0456  Ral7000 0962 ; Ral7001 4066