Bảng màu sơn nước TV

Bảng màu sơn nước TV Nội Thất (dùng cho trong nhà)

Mã màu: vàng kem jasmine T 106; milky cream T035; soyabeam T203; Daisy T204; Cream T 108; Blossom T703; Pink camellias T712; Privacy Pink T752; angelica T 735; Inish rose t072; màu môn Tulip T 930; Orchid T 925; pearl white T419; Ashes Gray T420; Light Pewter T 421; Sky Blue T 403; heather T 308; ice capada T004; Heaven’s gate T 422; tracey T 416; glissade T 307; Water lettuce T312; Wintter Green T348; spring splash T 114; blue gem; water lily T305; mint T 325; Honey dew T 324; blue puff T 481; Pacific Blue. Mua Sơn nước TV tại đây