Bảng màu sơn epoxy Jotun all Topcoats

Bảng mã màu sơn Epoxy Jotun All Topcoats:

Jota QD primer: lót xanh rêu green; màu xám grey , màu đỏ chu red

Jota ep mastic 88/66 Red; grey; Jota -etch yellow transparent; màu trắng White; màu vàng yellow 258; màu đỏ red 926 ral 3000;

màu xanh blue 138; màu đen black; ivory white 566 (BS 08B15), màu cam orange 436;

màu xanh lá Green 137; màu xanh blue 139; màu xám grey 433(BS 632);

màu vàng yello 414; màu cam orange 135; màu xanh signal green 7075 (Ral 6032);

blue 129; grey 149; màu vàng nhạt yellow 2; màu đỏ red 49; màu xanh green 437;

màu xám sáng light grey 967(Ral 7035); màu xám grey 38

bang mau son epoxy jotun all topcoats (1)bang mau son epoxy jotun all topcoats (2)