Dung môi pha sơn Jotun Thinner No.17_20L

Dung môi pha sơn Jotun Thinner No.17_20L Mô tả sản phẩm: Thinner No.17  là chất pha loãng sơn. Được thiết kế nhằm cải thiện khả năng giàn trải của sản phẩm Jotun epoxy. Còn có thể được sử dụng để làm chất vệ sinh bơm sơn, thiết bị trước và sau khi sơn. Màu sắc:…

Dung môi pha sơn Jotun Thinner No. 10_20L

Dung môi pha sơn Jotun Thinner No.10_5L Mô tả sản phẩm: Thinner No.10  là chất pha loãng sơn. Được thiết kế nhằm cải thiện khả năng giàn trải của sản phẩm Jotun polyurethane. Còn có thể được sử dụng để làm chất vệ sinh bơm sơn, thiết bị trước và sau khi sơn. Màu sắc:…

Dung môi pha sơn Jotun Thinner No. 10_5L

Dung môi pha sơn Jotun Thinner No.10_5L Mô tả sản phẩm: Thinner No.10  là chất pha loãng sơn. Được thiết kế nhằm cải thiện khả năng giàn trải của sản phẩm Jotun polyurethane. Còn có thể được sử dụng để làm chất vệ sinh bơm sơn, thiết bị trước và sau khi sơn. Màu sắc:…

Dung môi pha sơn Jotun Thinner No. 2_20L

Dung môi pha sơn Jotun Thinner No. 2_20L Thinner No 2 là chất pha loãng sơn. Được thiết kế nhằm cải thiện khả năng giàn trải của sản phẩm Jotun alkyd và sơn gốc dầu. Còn có thể được sử dụng để làm chất vệ sinh bơm sơn, thiết bị trước và sau khi sơn….

Dung môi pha sơn Jotun Thinner No. 2_5L

Dung môi pha sơn Jotun Thinner No. 2_5L Thinner No 2 là chất pha loãng sơn. Được thiết kế nhằm cải thiện khả năng giàn trải của sản phẩm Jotun alkyd và sơn gốc dầu. Còn có thể được sử dụng để làm chất vệ sinh bơm sơn, thiết bị trước và sau khi sơn….

Sơn lót bê tông Hải Âu  FE1 609_ 20L

Sơn lót bê tông Hải Âu  FE1 609 được sản xuất từ nhựa Epoxy, bột màu, các phụ gia và chất đóng rắn. Là loại sơn hai thành phần có hàm rắn cao và các tính chất lý hoá đáp ứng tốt để làm lớp liên kết giữa bề mặt bê tông và lớp sơn phủ:…

Sơn lót bê tông Hải Âu  FE1 609_ 4L

Sơn lót bê tông Hải Âu  FE1 609 được sản xuất từ nhựa Epoxy, bột màu, các phụ gia và chất đóng rắn. Là loại sơn hai thành phần có hàm rắn cao và các tính chất lý hoá đáp ứng tốt để làm lớp liên kết giữa bề mặt bê tông và lớp sơn phủ:…

Tê 630 nhựa PVC gia công (Tee)_T630GC

Tê 630 nhựa PVC gia công (Tee)_T630GC T có nhiều nơi còn gọi là chữ Tê, Tê vuông góc, ngã 3 (tiếng anh Tee) dùng chia nước ra thêm 1 hướng vuông góc 90 độ của ống đang đi sẵn. Đặc Điểm: Chất Liệu: Nhựa PVC Ứng dụng: – Đây là hàng có kích cở lớn…