Nối 630 nhựa PVC (Plaint Socket)_N630

Nối 630 nhựa PVC (Plaint Socket)_N630 Nối còn gọi là măng xông, nối thẳng, nối trơn, côn (tiếng anh Plaint socket) dùng để nối hai ống lại với nhau theo một đường thẳng. Đặc điểm: Chất liệu: Nhựa PVC Ứng dụng: Đây là hàng có kích cở lớn thường không có khuôn phù hợp hoặc hàng nhập giá thành cao nên…

Nối 500 nhựa PVC (Plaint Socket)_N500

Nối 500 nhựa PVC (Plaint Socket)_N500 Nối còn gọi là măng xông, nối thẳng, nối trơn, côn (tiếng anh Plaint socket) dùng để nối hai ống lại với nhau theo một đường thẳng. Đặc điểm: Chất liệu: Nhựa PVC Ứng dụng: Đây là hàng có kích cở lớn thường không có khuôn phù hợp hoặc hàng nhập giá thành cao nên…

Nối 400 nhựa PVC (Plaint Socket)_N400

Nối 400 nhựa PVC (Plaint Socket)_N400 Nối còn gọi là măng xông, nối thẳng, nối trơn, côn (tiếng anh Plaint socket) dùng để nối hai ống lại với nhau theo một đường thẳng. Đặc điểm: Chất liệu: Nhựa PVC Ứng dụng: Đây là hàng có kích cở lớn thường không có khuôn phù hợp hoặc hàng nhập giá thành cao nên…

Nối 450 nhựa PVC (Plaint Socket)_N450

Nối 450 nhựa PVC (Plaint Socket)_N450 Nối còn gọi là măng xông, nối thẳng, nối trơn, côn (tiếng anh Plaint socket) dùng để nối hai ống lại với nhau theo một đường thẳng. Đặc điểm: Chất liệu: Nhựa PVC Ứng dụng: Đây là hàng có kích cở lớn thường không có khuôn phù hợp hoặc hàng nhập giá thành cao nên…

Nối 355 nhựa PVC (Plaint Socket)_N355

Nối 355 nhựa PVC (Plaint Socket)_N355 Nối còn gọi là măng xông, nối thẳng, nối trơn, côn (tiếng anh Plaint socket) dùng để nối hai ống lại với nhau theo một đường thẳng. Đặc điểm: Chất liệu: Nhựa PVC Ứng dụng: Đây là hàng có kích cở lớn thường không có khuôn phù hợp hoặc hàng nhập giá thành cao nên…

Nối 315 nhựa PVC (Plaint Socket)_N315

Nối 315 nhựa PVC (Plaint Socket)_N315 Nối còn gọi là măng xông, nối thẳng, nối trơn, côn (tiếng anh Plaint socket) dùng để nối hai ống lại với nhau theo một đường thẳng. Đặc điểm: Chất liệu: Nhựa PVC Ứng dụng: Đây là hàng có kích cở lớn thường không có khuôn phù hợp hoặc hàng nhập giá thành cao nên…

Nối 280 nhựa PVC (Plaint Socket)_N280

Nối 280 nhựa PVC (Plaint Socket)_N280 Nối còn gọi là măng xông, nối thẳng, nối trơn, côn (tiếng anh Plaint socket) dùng để nối hai ống lại với nhau theo một đường thẳng. Đặc điểm: Chất liệu: Nhựa PVC Ứng dụng: Đây là hàng có kích cở lớn thường không có khuôn phù hợp hoặc hàng nhập giá thành cao nên…

Nối 250 nhựa PVC (Plaint Socket)_N250

Nối 250 nhựa PVC (Plaint Socket)_N250 Nối còn gọi là măng xông, nối thẳng, nối trơn, côn (tiếng anh Plaint socket) dùng để nối hai ống lại với nhau theo một đường thẳng. Đặc điểm: Chất liệu: Nhựa PVC Ứng dụng: Đây là hàng có kích cở lớn thường không có khuôn phù hợp hoặc hàng nhập giá thành cao nên…

Nối 220 nhựa PVC ST(Plaint Socket)_N220ST

Nối 220 nhựa PVC ST(Plaint Socket)_N220ST Nối còn gọi là măng xông, nối thẳng, nối trơn, côn (tiếng anh Plaint socket) dùng để nối hai ống lại với nhau theo một đường thẳng. Đặc điểm: Chất liệu: Nhựa PVC Ứng dụng: – Dùng dẫn nước sinh hoạt – Dùng dẫn nước tưới tiêu trong nông nghiệp – Dùng dẫn nước trong…

Nối 200 nhựa PVC ST(Plaint Socket)_N200ST

Nối 200 nhựa PVC ST(Plaint Socket)_N200ST Nối còn gọi là măng xông, nối thẳng, nối trơn, côn (tiếng anh Plaint socket) dùng để nối hai ống lại với nhau theo một đường thẳng. Đặc điểm: Chất liệu: Nhựa PVC Ứng dụng: – Dùng dẫn nước sinh hoạt – Dùng dẫn nước tưới tiêu trong nông nghiệp – Dùng dẫn nước trong…