Sơn lót chống rỉ LOBSTER màu đỏ chu 3L

Sơn lót chống rỉ LOBSTER 3L màu đỏ chu (Sơn con Tôm) Sơn lót chống rỉ LOBSTER Là loại sơn chống rỉ, chống ăn mòn dùng để bảo vệ bề mặt kim loại. Sơn lót chống rỉ LOBSTER là loại sơn khô nhanh rất thích hợp để lót cho các đồ vật như: sắt, thép xây dựng, lưới kim loại, các máy…

Sơn xịt ATM Dolphin A236

SƠN PHUN “ATM” ACRYLIC:   Sơn xịt ATM Dolphin A236 Đặc chế từ hỗn hợp nhựa N/C và ACRYLIC, được đóng gói dưới dạng bình xịt cầm tay rất tiện dụng, dùng sơn để trang trí cho các bề mặt bằng gỗ và kim loại như: đồ gia dụng, bàn, ghế, đồ chơi trẻ em, xe…

Ống lưới xanh 60 – OLX60

Ống xanh lưới Phi 60 dùng để tưới nước,  rửa xe, rửa sân, tưới cây… Ống xanh lưới tưới vườn Ứng dụng: Ống xanh lưới dùng để tưới nước,  rửa xe, rửa sân,tưới vườn,  tưới cây… Đặc Điểm: Bền với thời gian, ít bị gấp, ống dẻo không cứng Màu sắc: xanh dương Trong lượng: 50 kg Kích…

Ống lưới xanh 50 – OLX50

Ống xanh lưới Phi 50 dùng để tưới nước,  rửa xe, rửa sân, tưới cây… Ống xanh lưới tưới vườn Ứng dụng: Ống xanh lưới dùng để tưới nước,  rửa xe, rửa sân,tưới vườn,  tưới cây… Đặc Điểm: Bền với thời gian, ít bị gấp, ống dẻo không cứng Màu sắc: xanh dương Trong lượng: 20 kg Kích…

Ống lưới xanh 40 – OLX40

Ống xanh lưới Phi 40 dùng để tưới nước,  rửa xe, rửa sân, tưới cây… Ống xanh lưới tưới vườn Ứng dụng: Ống xanh lưới dùng để tưới nước,  rửa xe, rửa sân,tưới vườn,  tưới cây… Đặc Điểm: Bền với thời gian, ít bị gấp, ống dẻo không cứng Màu sắc: xanh dương Trong lượng: 20 kg Kích…

Ống lưới xanh 35 – OLX35

Ống xanh lưới Phi 35 dùng để tưới nước,  rửa xe, rửa sân, tưới cây… Ống xanh lưới tưới vườn Ứng dụng: Ống xanh lưới dùng để tưới nước,  rửa xe, rửa sân,tưới vườn,  tưới cây… Đặc Điểm: Bền với thời gian, ít bị gấp, ống dẻo không cứng Màu sắc: xanh dương Trong lượng: 10 kg Kích…

Ống lưới xanh 30 – OLX30

Ống xanh lưới Phi 30 dùng để tưới nước,  rửa xe, rửa sân, tưới cây… Ống xanh lưới tưới vườn Ứng dụng: Ống xanh lưới dùng để tưới nước,  rửa xe, rửa sân,tưới vườn,  tưới cây… Đặc Điểm: Bền với thời gian, ít bị gấp, ống dẻo không cứng Màu sắc: xanh dương Trong lượng: 10 kg Kích…

Ống lưới xanh 25 – OLX25

Ống xanh lưới Phi 25 dùng để tưới nước,  rửa xe, rửa sân, tưới cây… Ống xanh lưới tưới vườn Ứng dụng: Ống xanh lưới dùng để tưới nước,  rửa xe, rửa sân,tưới vườn,  tưới cây… Đặc Điểm: Bền với thời gian, ít bị gấp, ống dẻo không cứng Màu sắc: xanh dương Trong lượng: 10 kg Kích…

Ống lưới xanh 20 – OLX20

Ống xanh lưới Phi 20 dùng để tưới nước,  rửa xe, rửa sân, tưới cây… Ống xanh lưới tưới vườn Ứng dụng: Ống xanh lưới dùng để tưới nước,  rửa xe, rửa sân,tưới vườn,  tưới cây… Đặc Điểm: Bền với thời gian, ít bị gấp, ống dẻo không cứng Màu sắc: xanh dương Trong lượng: 10 kg Kích…

Ống lưới xanh 18 – OLX18

Ống xanh lưới Phi 18 dùng để tưới nước,  rửa xe, rửa sân, tưới cây… Ống xanh lưới tưới vườn Ứng dụng: Ống xanh lưới dùng để tưới nước,  rửa xe, rửa sân,tưới vườn,  tưới cây… Đặc Điểm: Bền với thời gian, ít bị gấp, ống dẻo không cứng Màu sắc: xanh dương Trong lượng: 9 kg Kích…