Dịch vụ

Cho thuê container làm kho 20 feet , 40 feet GP, HC làm kho chứa hàng hoặc vận chuyển

Container 20 GP(DC)

Container 40 GP(DC)

Container 40 feet HC(HQ)

Cho Thuê container văn phòng 20, 40 feet tại các công trình xây dựng

Cho Thuê container lạnh 20, 40 feet đặt làm kho chứa hàng lạnh