Bảng màu sơn dầu Mandarin duck

Mã màu sơn dầu Con Vịt Mandarin duck Toa:

BANG MAU SON DAU TOA CON VIT- (2)BANG MAU SON DAU TOA CON VIT- (1)BANG MAU SON DAU TOA CON VIT- (4)

Màu xanh dương river blue MD 876; Na vy Blue MD 877; xanh da trời Sky Blue MD 874; Blue Emotion MD 740;srystal Blue MD 717; Blasing Blue MD 875; màu cam Reddish orange MD 335; Màu đỏ mandarin red MD 336; xanh lá Grass Green MD 666; lady Night MD141; Cool sky MD 873; Hidden springs MD 312; Monarch winh MD 273; Prairie fire MD 232; calm green MD 117; spring green MD 655; màu Coffee MD030; Baked Gold MD 380; Xanh light turquoise md118; zircon blue md 711; oxide yellow md 429; màu nâu Bright brown MD 432, màu xám light grey MD 191; xám đậm dawn grey MD 192, pale purple MD 511, wish maroon MD 512; vapour blue MD 190; màu bạc bright silver MD 000; coral brown MD 510; pilot rock MD 514; grey MD 205; Raw steel MD 125, màu vàng Yellow orange MD 444; rattan MD 426; Orange peach MD 211; mellow peach MD 212; glory yellow md 410; cream md 115; đen bóng md 999; đen mờ MD 888; pale ivory md 112; light palm md 114; chống rỉ đỏ, chống rỉ xám