Phao cơ 21 đồng MIHA – PC21

Phao cơ 21 đồng MIHA – PC21 Hãng sản xuất: Miha ( Minh Hòa )Sản phẩm được sử dụng trong các bồn và hồ chứa nước. Van hoạt động cơ học, tự động khóa khi nước đầy và mở khi hụt nước. Van phao đồng Miha gồm nhiều linh kiện, được sản xuất bằng đồng…

Phao cơ 27 đồng MIHA – PC27

Phao cơ 27 đồng MIHA – PC27 Hãng sản xuất: Miha ( Minh Hòa )Sản phẩm được sử dụng trong các bồn và hồ chứa nước. Van hoạt động cơ học, tự động khóa khi nước đầy và mở khi hụt nước. Van phao đồng Miha gồm nhiều linh kiện, được sản xuất bằng đồng…

Phao cơ 34 đồng MIHA – PC34

Phao cơ 34 đồng MIHA – PC34Hãng sản xuất: Miha ( Minh Hòa )Sản phẩm được sử dụng trong các bồn và hồ chứa nước. Van hoạt động cơ học, tự động khóa khi nước đầy và mở khi hụt nước. Van phao đồng Miha gồm nhiều linh kiện, được sản xuất bằng đồng nên…