BẢNG MÀU SƠN HẢI ÂU

BẢNG MàMÀU SƠN HẢI ÂU: xanh lá 256; xanh 262, màu xanh 275, màu xanh 280,

màu xanh 282, màu xanh 352, màu xanh dương 355, màu xanh 381, màu 392,

màu xanh 389, màu xanh 390, màu nâu 450, 452, 455, 458, màu đỏ 550, đỏ 551,

màu cam 555, màu cam 574, màu vàng 653, màu kem 655, màu kem 669, 695, 697,

màu xám 750, màu xám 752, màu xám 761, màu xám 763, màu trắng 790,

màu bạc 950

Màu sơn chống rỉ Hải Âu: màu nâu 501, 502 504, màu cát ướt 601, 605, 701, 702

Bangmauson Hai Au-2

#bangmausonhaiau #bangmausontaubien #sontaubienhaiau #sonhaiau #sonchongha #soncaosuclohoa #sonchongha