Sơn Epoxy Donasa màu rêu 1044 15 Lít

Sơn Epoxy Donasa màu rêu 1044 15 Lít Sơn 02 thành phần hoàn thiện bề mặt cho kim loại và sơn sàn bê tông như: máy móc thiết bị trong nhà, sàn công nghiệp… Đóng gói: 15 lít/bộ (A: 10 Lít; B: 5 Lít) Đặc điểm -Bám dính rất tốt trên bề mặt bê tông…

Sơn Epoxy Donasa màu xanh lá 9046 15 Lít

Sơn Epoxy Donasa màu xanh lá 9046 15 Lít Sơn 02 thành phần hoàn thiện bề mặt cho kim loại và sơn sàn bê tông như: máy móc thiết bị trong nhà, sàn công nghiệp… Đóng gói: 15 lít/bộ (A: 10 Lít; B: 5 Lít) Đặc điểm -Bám dính rất tốt trên bề mặt bê…

Sơn Epoxy Donasa màu vàng 6105 15 Lít

Sơn Epoxy Donasa màu vàng 6105 15 Lít Sơn 02 thành phần hoàn thiện bề mặt cho kim loại và sơn sàn bê tông như: máy móc thiết bị trong nhà, sàn công nghiệp… Đóng gói: 15 lít/bộ (A: 10 Lít; B: 5 Lít) Đặc điểm -Bám dính rất tốt trên bề mặt bê tông…

Sơn Epoxy Donasa màu xanh lơ 8541 15 Lít

Sơn Epoxy Donasa màu xanh lơ 8541 15 Lít Sơn 02 thành phần hoàn thiện bề mặt cho kim loại và sơn sàn bê tông như: máy móc thiết bị trong nhà, sàn công nghiệp… Đóng gói: 15 lít/bộ (A: 10 Lít; B: 5 Lít) Đặc điểm -Bám dính rất tốt trên bề mặt bê…

Sơn Epoxy Donasa màu xám 3114 15 Lít

Sơn Epoxy Donasa màu xám 3114 15 Lít Sơn 02 thành phần hoàn thiện bề mặt cho kim loại và sơn sàn bê tông như: máy móc thiết bị trong nhà, sàn công nghiệp… Đóng gói: 15 lít/bộ (A: 10 Lít; B: 5 Lít) Đặc điểm -Bám dính rất tốt trên bề mặt bê tông…

Sơn Epoxy Donasa màu xám 3071 15 Lít

Sơn Epoxy Donasa màu xám 3071 15 Lít Sơn 02 thành phần hoàn thiện bề mặt cho kim loại và sơn sàn bê tông như: máy móc thiết bị trong nhà, sàn công nghiệp… Đóng gói: 15 lít/bộ (A: 10 Lít; B: 5 Lít) Đặc điểm -Bám dính rất tốt trên bề mặt bê tông…

Sơn Epoxy Donasa màu xám 3086 15 Lít

Sơn Epoxy Donasa màu xám 3086 15 Lít Sơn 02 thành phần hoàn thiện bề mặt cho kim loại và sơn sàn bê tông như: máy móc thiết bị trong nhà, sàn công nghiệp… Đóng gói: 15 lít/bộ (A: 10 Lít; B: 5 Lít) Đặc điểm -Bám dính rất tốt trên bề mặt bê tông…

Sơn Epoxy Donasa màu xanh lá 9280 15 Lít

Sơn Epoxy Donasa màu xanh lá 9280 15 Lít Sơn 02 thành phần hoàn thiện bề mặt cho kim loại và sơn sàn bê tông như: máy móc thiết bị trong nhà, sàn công nghiệp… Đóng gói: 15 lít/bộ (A: 10 Lít; B: 5 Lít) Đặc điểm -Bám dính rất tốt trên bề mặt bê…

Sơn Epoxy Donasa màu kem 6113 15 Lít

Sơn Epoxy Donasa màu kem 6113 15 Lít Sơn 02 thành phần hoàn thiện bề mặt cho kim loại và sơn sàn bê tông như: máy móc thiết bị trong nhà, sàn công nghiệp… Đóng gói: 15 lít/bộ (A: 10 Lít; B: 5 Lít) Đặc điểm -Bám dính rất tốt trên bề mặt bê tông…