Mặt bích 76(2″1/2) nhựa PVC (Flange)- MB76

Mặt bích 76(2″1/2) nhựa PVC (Flange)- MB76 Mặt Bích đơn (Single Flange) là phụ kiện kết nối ống,máy bơm, van và các phụ kiện đường ống khác thông qua mỗi liên kết bulong trên thân để tạo thành một hệ thống đường ống dẫn trong công nghiệp cấp thoát nước, dầu khí… Mặt bích mang lại những lợi ích to lớn cho thiết kế đường ống: l Dễ dàng trong việc lắp đặt, kiểm tra và sửa chữa l Đơn giản trong việc bảo trì và vận hành l Hiệu quả trong việc kiểm tra và điều chỉnh Một số phi khác: Mặt bích khác: Mặt Bích phi 49, 60, 75,76, 90, 110, 114, 140, 160, 168, 220, 250, 280,315… Chất Liệu: Nhựa PVC chất lượng cao Hãng sản xuất: ĐNai #matbich #matbichnhua  #flange #matbichpvc  #locnamviet #matbich76  

Mặt bích 90 nhựa PVC Bình Minh(Flange)- MB90

Mặt bích 90 nhựa PVC Bình Minh(Flange)- MB90 Mặt Bích đơn (Single Flange) là phụ kiện kết nối ống,máy bơm, van và các phụ kiện đường ống khác thông qua mỗi liên kết bulong trên thân  để tạo thành một hệ thống đường ống dẫn trong công nghiệp cấp thoát nước,  dầu khí… Mặt bích mang lại những lợi ích to lớn cho thiết kế đường ống:  – Dễ dàng trong việc lắp đặt, kiểm tra và sửa chữa –  Đơn giản trong việc bảo trì và vận hành –  Hiệu quả trong việc kiểm tra và điều chỉnh Mặt bích khác: Mặt Bích phi 49, 60, 75,76, 90, 110, 114, 140, 160, 168, 220, 250, 280,315… Chất Liệu: Nhựa PVC chất lượng cao Hãng sản xuất: Bình Minh Loại mặt bích: Mặt bích đơn #matbich #matbichnhua #matbichbinhminh #flange #matbichpvc #nhuabinhminh #locnamviet #matbich90

Mặt bích 60 nhựa PVC Bình Minh(Flange)- MB60

Mặt bích 60 nhựa PVC Bình Minh(Flange)- MB60 Mặt Bích đơn (Single Flange) là phụ kiện kết nối ống,máy bơm, van và các phụ kiện đường ống khác thông qua mỗi liên kết bulong trên thân  để tạo thành một hệ thống đường ống dẫn trong công nghiệp cấp thoát nước,  dầu khí… Mặt bích mang lại những lợi ích to lớn cho thiết kế đường ống:  – Dễ dàng trong việc lắp đặt, kiểm tra và sửa chữa –  Đơn giản trong việc bảo trì và vận hành –  Hiệu quả trong việc kiểm tra và điều chỉnh Mặt bích khác: Mặt Bích phi 49, 60, 75,76, 90, 110, 114, 140, 160, 168, 220, 250, 280,315… Chất Liệu: Nhựa PVC chất lượng cao Hãng sản xuất: Bình Minh Loại mặt bích: Mặt bích đơn #matbich #matbichnhua #matbichbinhminh #flange #matbichpvc #nhuabinhminh #locnamviet #matbich60

Mặt bích 49 nhựa PVC Bình Minh(Flange)- MB49

Mặt bích 49 nhựa PVC Bình Minh(Flange)- MB49 Mặt Bích đơn (Single Flange) là phụ kiện kết nối ống,máy bơm, van và các phụ kiện đường ống khác thông qua mỗi liên kết bulong trên thân  để tạo thành một hệ thống đường ống dẫn trong công nghiệp cấp thoát nước,  dầu khí… Mặt bích mang lại những lợi ích to lớn cho thiết kế đường ống:  – Dễ dàng trong việc lắp đặt, kiểm tra và sửa chữa –  Đơn giản trong việc bảo trì và vận hành –  Hiệu quả trong việc kiểm tra và điều chỉnh Mặt bích khác: Mặt Bích phi 49, 60, 75,76, 90, 110, 114, 140, 160, 168, 220, 250, 280,315… Chất Liệu: Nhựa PVC chất lượng cao Hãng sản xuất: Bình Minh Loại mặt bích: Mặt bích đơn #matbich #matbichnhua #matbichbinhminh #flange #matbichpvc #nhuabinhminh #locnamviet #matbich49

Nối giảm 315×220 nhựa PVC (Reducing Socket)_N315x220

Nối giảm 315×220 nhựa PVC (Reducing Socket)_N315x220 Nối giảm còn gọi là nối rút (tiếng anh Reducing Socket) dùng để nối giảm từ ống một ống to xuống một ống nhỏ hơn theo một đường thẳng. Đặc điểm: Chất liệu: Nhựa PVC Ứng dụng: Đây là hàng có kích cở lớn thường không có khuôn phù hợp…

Nối giảm 315×200 nhựa PVC (Reducing Socket)_N315x200

Nối giảm 315×200 nhựa PVC (Reducing Socket)_N315x200 Nối giảm còn gọi là nối rút (tiếng anh Reducing Socket) dùng để nối giảm từ ống một ống to xuống một ống nhỏ hơn theo một đường thẳng. Đặc điểm: Chất liệu: Nhựa PVC Ứng dụng: Đây là hàng có kích cở lớn thường không có khuôn phù hợp…

Nối giảm 315×168 nhựa PVC (Reducing Socket)_N315x168

Nối giảm 315×168 nhựa PVC (Reducing Socket)_N315x168 Nối giảm còn gọi là nối rút (tiếng anh Reducing Socket) dùng để nối giảm từ ống một ống to xuống một ống nhỏ hơn theo một đường thẳng. Đặc điểm: Chất liệu: Nhựa PVC Ứng dụng: Đây là hàng có kích cở lớn thường không có khuôn phù hợp…

Nối giảm 280×200 nhựa PVC (Reducing Socket)_N280x200

Nối giảm 280×200 nhựa PVC (Reducing Socket)_N280x200 Nối giảm còn gọi là nối rút (tiếng anh Reducing Socket) dùng để nối giảm từ ống một ống to xuống một ống nhỏ hơn theo một đường thẳng. Đặc điểm: Chất liệu: Nhựa PVC Ứng dụng: Đây là hàng có kích cở lớn thường không có khuôn phù hợp…

Nối giảm 280×168 nhựa PVC (Reducing Socket)_N280x168

Nối giảm 280×168 nhựa PVC (Reducing Socket)_N280x168 Nối giảm còn gọi là nối rút (tiếng anh Reducing Socket) dùng để nối giảm từ ống một ống to xuống một ống nhỏ hơn theo một đường thẳng. Đặc điểm: Chất liệu: Nhựa PVC Ứng dụng: Đây là hàng có kích cở lớn thường không có khuôn phù hợp…

Nối giảm 250×200 nhựa PVC (Reducing Socket)_N250x200

Nối giảm 250×200 nhựa PVC (Reducing Socket)_N250x200 Nối giảm còn gọi là nối rút (tiếng anh Reducing Socket) dùng để nối giảm từ ống một ống to xuống một ống nhỏ hơn theo một đường thẳng. Đặc điểm: Chất liệu: Nhựa PVC Ứng dụng: Đây là hàng có kích cở lớn thường không có khuôn phù hợp…