Sơn Jotun penguard tc grey 403 20l

Sơn phủ hoàn thiện Penguard Topcoat grey 403 20l Sơn Jotun Penguard Topcoat  là loại sơn phủ hoàn thiện hai thành phần gốc epoxy polyamide. Sản phẩm này là một phần của hệ sơn được chứng nhận không loang cháy bề mặt. Các sản phẩm gốc của Penguard Topcoat (sử dụng cho hệ thống pha màu tự động MCI) là…