Dung môi pha Loãng Sơn epoxy Rainbow 1005-18L

Dung môi pha Loãng Sơn epoxy Rainbow 1005 – chất pha loãng 1005- Thinner

Đóng gói: 20L; 4L

Đơn Giá: 1250000 vnd

dungmoiphaloangsonepoxyrainbow1005 -20l

Gửi phản hồi