Nhận pha sơn màu Ral Quốc Tế

Nhận pha sơn màu Ral 1000 Green beige ; Nâu Ral 1001 Beige ; Nâu Ral 1002 Sand yellow ; Vàng Ral 1003 Signal yellow ; Vàng Ral 1004 Golden yellow ; Vàng Ral 1005 Honey yellow ; Vàng Ral 1006 Maize yellow ; Vàng Ral 1007 Daffodil yellow ; Nâu Ral 1011 Brown beige ; Vàng Ral 1012 Lemon yellow ; Trắng Ral 1013 Oyster white ; Nâu Ral 1014 Ivory ; Kem Ral 1015 Light Ivory ; Vàng Ral 1016 Sulfur yellow ; Cam Ral 1017 Saffron yellow ; Vàng Ral 1018 Zinc yellow ; Nâu Ral 1019 Grey beige ; Ral 1020 Olive yellow ; Vàng Ral 1021 Colza yellow ; Vàng Ral 1023 Traffic yellow ; Vàng Ral 1024 Ochre yellow ; Vàng Ral 1026 Luminous yellow ; Vàng Ral 1027 Curry ; Vàng Ral 1028 Melon yellow ; Vàng Ral 1032 Broom yellow ; Vàng Ral 1033 Dahlia yellow ; Cam Ral 1034 Pastel yellow ; Xám Ral 1035 Pearl beige ; Xám Ral 1036 Pearl gold ; Vàng Ral 1037 Sun yellow ; Cam Ral 2000 Yellow orange ; Đỏ Ral 2001 Red orange ; Đỏ Ral 2002 Vermilion ; Cam Ral 2003 Pastel orange ; Cam Ral 2004 Pure orange ; Cam Ral 2005 Luminous orange ; Cam Ral 2007 Luminous bright orange ; Cam Ral 2008 Bright red orange ; Cam Ral 2009 Traffic orange ; Ral 2010 Signal orange ; Cam Ral 2011 Deep orange ; Cam Ral 2012 Salmon orange ; Nâu Ral 2013 Pearl orange ; Đỏ Ral 3000 Flame red ; Đỏ Ral 3001 Signal red ; Đỏ Ral 3002 Carmine red ; Đỏ Ral 3003 Ruby red ; Nâu Ral 3004 Purple red ; Nâu Ral 3005 Wine red ; Nâu Ral 3007 Black red ; Nâu Ral 3009 Oxide red ; Đỏ Ral 3011 Brown red ; Hồng Ral 3012 Beige red ; Đỏ Ral 3013 Tamato red ; Hồng Ral 3014 Antique pink ; Hồng Ral 3015 Light pink ; Đỏ Ral 3016 Coral red ; Hồng Ral 3017 Rase ; Hồng Ral 3018 Strawberry red ; Đỏ Ral 3020 Traffic red ; Cam Ral 3022 Salmon pink ; Đỏ Ral 3024 Luminous red ; Đỏ Ral 3026 Luminous bright red ; Hồng Ral 3027 Raspberry red ; Đỏ Ral 3028 Pure red ; Hồng Ral 3031 Orient red ; Tím Ral 3032 Pearl ruby red ; Hồng Ral 3033 Pearl pink ; Tím Ral 4001 Red lilac ; Nâu Ral 4002 Red violet ; Hồng Ral 4003 Heather violet ; Tím Ral 4004 Claret violet ; Tím Ral 4005 Blue lilac ; Tím Ral 4006 Traffic purple ; Tím Ral 4007 Purple violet ; Tím Ral 4008 Signal violet ; Tím Ral 4009 Pastel violet ; Hồng Ral 4010 Telemagenta ; Tím Ral 4011 Pearl violet ; Tím Ral 4012 Pearl blackberry ; Xanh Ral 5000 Violet blue ; Xanh Ral 5001 Green blue ; Xanh Ral 5002 Ultramarine blue ; Xanh Ral 5003 Sapphire blue ; Đen Ral 5004 Black blue ; Xanh Ral 5005 Signal blue ; Xanh Ral 5007 Brillant blue ; Xám Ral 5008 Grey blue ; Xanh Ral 5009 Azure blue ; Xanh Ral 5010 Gentian blue ; Đen Ral 5011 Steel blue ; Xanh Ral 5012 Light blue; Xanh Ral 5013 Cobalt blue ; Xám Ral 5014 Pigeon blue ; Xanh Ral 5015 Sky blue ; Xanh Ral 5017 Traffic blue ; Xanh Ral 5018 Turquoise blue ; Xanh Ral 5019 Capri blue ; Xanh Ral 5020 Ocean blue ; Xanh Ral 5021 Water blue ; Xanh Ral 5022 Night blue ; Tím Ral 5023 Distant blue ; Xanh Ral 5024 Pastel blue ; Xanh Ral 5025 Pearl gentian blue ; Xanh Ral 5026 Pearl night blue ; Xanh Ral 6000 Patina green ; Xanh Ral 6001 Emerald green ; Xanh Ral 6002 Leaf green ; Rêu Ral 6003 Olive green ; Xanh Ral 6004 Blue green ; Xanh Ral 6005 Moss green ; Nâu Ral 6006 Grey olive ; Nâu Ral 6007 Bottle green ; Nâu Ral 6008 Brown green ; Xanh Ral 6009 Fir green ; Xanh Ral 6010 Grass green ; Xanh Ral 6011 Reseda green ; Xanh Ral 6012 Black green ; Xám Ral 6013 Reed green ; Nâu Ral 6014 Yellow olive ; Đen Ral 6015 Black olive ; Xanh Ral 6016 Turquoise green ; Xanh Ral 6017 May green ; Ral 6018 Yellow green ; Xanh Ral 6019 Pastel green ; Xanh Ral 6020 Chorme green ; Xanh Ral 6021 Pale green ; Nâu Ral 6022 Olive drab ; Xanh Ral 6024 Traffic green ; Xanh Ral 6025 Fern green ; Xanh Ral 6026 Opal green ; Xanh Ral 6027 Light green ; Xanh Ral 6028 Pine green ; Xanh Ral 6029 Mint green ; Xanh Ral 6032 Signal green ; Xanh Ral 6033 Mint turquoise ; Xanh Ral 6034 Pastel turquoise ; Xanh Ral 6035 Pearl green ; Xám Ral 6036 Pearl opal green ; Xanh Ral 6037 Pure green ; Ral 6038 Luminous green ; Xám Ral 7000 Squirrel grey ; Xám Ral 7001 Silver grey ; Nâu Ral 7002 Olive grey ; Nâu Ral 7003 Moss grey ; Xám Ral 7004 Signal grey ; Xám Ral 7005 Mouse grey ; Nâu Ral 7006 Beige grey ; Nâu Ral 7008 Khaki grey ; Xám Ral 7009 Green grey ; Xám Ral 7010 Tarpaulin grey ; Xám Ral 7011 Iron ; Xám Ral 7012 Basalt grey ; Nâu Ral 7013 Brown grey ; Xám Ral 7015 Slate grey ; Đen Ral 7016 Anthracite grey ; Đen Ral 7021 Black grey ; Nâu Ral 7022 Umbra ; Xám Ral 7023 Concrete grey ; Xám Ral 7024 Graphite grey ; Đen Ral 7026 Granite grey ; Xám Ral 7030 Stone grey ; Xám Ral 7031 Blue grey ; Xám Ral 7032 Pebble grey ; Xám Ral 7033 Cement grey ; Nâu Ral 7034 Yellow grey ; Xám Ral 7035 Light grey ; Xám Ral 7036 Platinum grey ; Xám Ral 7037 Dusty grey ; Xám Ral 7038 Agate grey ; Xám Ral 7039 Quartz grey ; Xám Ral 7040 Window grey
www.locnamviet.com www.vatlieucongtrinh.com
Hp:0938271379
CAY MAU RAL QUC TE (1)CAY MAU RAL QUC TE (5)CAY MAU RAL QUC TE (6) 

SON RAINBOW 106 RAL 1028 18L (3)SON RAINBOW 106 RAL 1028 18L (4)img201907100953523622083771386190473.jpg

Gửi phản hồi