Co góc 3 hướng 34 Bình Minh

Co góc 3 hướng 34 Bình Minh, tê góc, co 3 nhánh, tê 3 hướng
Chất liệu: Nhựa PVC Bình Minh
Đường kính: Phi 34
Dùng gắn ống nước góc nhà, góc sân, góc toilet … hoặc làm chuồng chim, chuồng gà tập chạy…
#cogoc3huong #cogocpvc #tegoc #co3nhanh #te3huong\

CO 3 GOC 21,27 (5)

Gửi phản hồi